11wordpress--04

Bảo mật website wordpress phần 2

Các thao tác tiếp theo giúp bạn bảo mật website wordpress của mình trước các cuộc tấn công của hacker nhằm bảo vệ dữ liệu website. Phần trước mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng Plugin Security để bảo ...